CO2-Prestatieladder

Image

CO2-PRESTATIELADDER

Wij hebben besloten om begin 2020 te certificeren voor de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

 De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Onze organisatie zal in 2020 worden gecertificeerd voor niveau 3 en voldoet aan de eisen van dit niveau (en onderliggende niveaus) van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Contact

GEURS HENGEVELDE
loonwerk - grondverzet - transport

Slotsweg 6
7496 PW  Hengevelde

+31 (0)547 333 233

info@geurshengevelde.nl

Zoeken

fb